Privacy Policy

Privacy Policy

 

Dit Privacy Beleid is van toepassing op de online diensten van Grootkoor TV uitgevoerd door Grootkoor Projecten, gevestigd te Drachten, Postbus 275 9200 AG Drachten, ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer KvK 01104066.

In dit beleid wordt omschreven welke gegevens van het gebruik en gebruikers worden opgeslagen, verwerkt en geraadpleegd op basis van het gebruik van de online diensten van Grootkoor TV.

Grootkoor Projecten streeft er naar om met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om te gaan met persoonsgegevens. 

 

Definities

Gebruiker: De bezoeker van de website die gebruik maakt van de diensten die Grootkoor TV via de website levert. 

Bezoeker: De bezoeker van de website.

Website: De website www.grootkoor.tv en de online applicatie (app) Grootkoor TV.

Mobiele applicatie: De applicatie welke te downloaden is in de Google Play store en Apple App Store.

Gegevens: de persoonsgegevens van een gebruiker welke TradeCast verwerkt.

 

Verwerking van gegevens

Om een optimaal gebruik van de website te bieden, verwerkt Grootkoor gegevens van gebruikers en bezoekers van de website. Gegevens van gebruikers worden gebruikt om de dienst te personaliseren en, indien geaccepteerd, om persoonlijke aanbiedingen te doen.  

Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, activiteiten binnen het platform, eigenschappen van de gebruikte apparaten en browsers, gebruikersvoorkeuren, opgegeven interessegebieden, verwijzingsverkeer, locatiegegevens en andere communicatiegegevens. 

Informatie omtrent het gedrag op de website van gebruikers en bezoekers wordt opgeslagen en verwerkt samen met de gegevens van bezoekers om inzicht te krijgen in het gedrag op de website en de website beter af te stemmen op het gedrag van bezoekers en gebruikers. In het geval van informatie omtrent het gedrag van bezoekers wordt de informatie geanonimiseerd. 

 

Inzage en correctie

Gegevens van gebruikers kunnen worden ingezien middels het profiel waar gebruikers toegang toe hebben en kan via deze weg ook gecorrigeerd worden. Vernietiging van gegevens kan worden aangevraagd door een e-mail te sturen naar: info@grootkoor.tv met onderwerp “Verzoek vernietiging gegevens” waarbij in de e-mail de betreffende gebruiker dient te worden benoemd en welke overeen moet komen met het e-mailadres van de afzender.

 

Gebruik van Cookies

Grootkoor TV maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te optimaliseren. Deze cookies worden gebruikt om instellingen van de gebruiker en/ of bezoeker, zoals het volume van een video te onthouden. Daarnaast worden cookies gebruikt om het gedrag op de website te analyseren en de gebruikservaring hierop aan te passen. 

U kunt uw cookies verwijderen met de daarvoor geschikte functies in uw browser.

 

Websites/ webpagina’s van derden

De website van Grootkoor TV kan links bevatten naar websites en/of diensten van derden. Ondanks de zorgvuldigheid van de selectie van links naar websites en/of diensten van derden is Grootkoor Projecten is niet verantwoordelijkheid van de inhoud van websites van derden. Aangeraden wordt om de voorwaarden en het privacy beleid van deze websites te lezen alvorens deze te gebruiken. 

 

Beveiliging

Grootkoor Projecten besteed de grootste mogelijke zorg om de verwerking van de gegevens zo veilig mogelijk plaats te laten vinden.

 

Insturen bijdragen door geregistreerde gebruikers

Door het insturen van een Bijdrage door de Gebruiker via de Mobiele Mobiele applicatielicatie worden de intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten daarop - voor zover deze bij de Gebruiker berusten - overgedragen aan Grootkoor TV, zonder dat Grootkoor TV daarvoor een vergoeding aan de Gebruiker verschuldigd is. Voor zover voor deze overdracht nog een nadere akte is vereist, zal de Gebruiker daartoe op eerste verzoek van Grootkoor TV alle medewerking verlenen. Voor zover de overdracht van intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op de Bijdrage van de Gebruiker niet mogelijk is, verstrekt de Gebruiker hierbij aan Grootkoor TV een exclusieve, eeuwigdurende, sublicentieerbare en overdraagbare licentie voor het gebruik van de Bijdrage. De Gebruiker doet hierbij jegens Grootkoor TV afstand van alle eventuele aan hem toekomende persoonlijkheidsrechten, in de mate waarin de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. Door het overdragen, dan wel het in licentie geven van de Bijdrage van de Gebruiker, is Grootkoor TV bevoegd de Bijdrage onbeperkt te gebruiken en te (laten) exploiteren via welke media en in welke vorm dan ook, waaronder via televisieprogramma's en websites.

 

Wijzigingen

Grootkoor Projecten behoudt zich het recht voor deze Privacy Verklaring te allen tijde te wijzigen en met onmiddellijke ingang in te laten gaan, zonder dat zij verplicht is gebruikers en/of bezoekers hiervan op de hoogte te stellen.

 

Vragen

Vragen en opmerkingen omtrent het privacy beleid kunt u richten aan info@grootkoor.tv met onderwerp “Privacy beleid Grootkoor TV of door een brief te sturen naar Postbus 275/9200 AG Drachten onder vermelding van “Privacy beleid Grootkoor TV.